Nostalgia


Nostalgia
Recent Mixed Media Work

Beverley Brains


Beverley Brains
Recent Mixed Media Work

Dreaming of Klimt


Dreaming of Klimt
Recent Mixed Media Work

Poison Ivy – Mixed Media


Poison Ivy – Mixed Media
Recent Mixed Media Work

Moth totem pencil sketch


Moth totem pencil sketch
Recent Mixed Media Work

Creativity – mixed media character


Creativity – mixed media character
Recent Mixed Media Work

Mixed media portrait – acrylics, stamps, stain


Mixed media portrait – acrylics, stamps, stain
Recent Mixed Media Work

Courage – mixed media acrylic, watercolour and stains


Courage – mixed media acrylic, watercolour and stains
Recent Mixed Media Work

Listen to your heart


Listen to your heart
Recent Mixed Media Work

Mixed media Portrait


Mixed media Portrait
Recent Mixed Media Work
Copyright © Steven Speight